JOHDA AIVOILLA

JOHDA AIVOILLA

Vaikka työn tekemistä pidetään taloudellisena vaihdantana, jossa työntekijät saavat työpanoksestaan rahallisen korvauksen ja työyhteisö hakemansa hyödyn, käsittelevät aivot asiaa lähinnä sosiaalisena tapahtumana.

Aivoymmärrys voi muuttaa arjen keskusteluja ja johtamiskulttuuria ja auttaa olemaan yhtä aikaa sekä tehokas että hyvinvoiva.

Businesslike Oy on rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen ammattilainen ja olemme ammattimme puolesta kiinnostuneita kaikesta mikä koskettaa työyhteisöjä. Olimme jokin aika sitten kuuntelemassa Eeva-Maria Kytösen ja Arto Miekkavaaran esitystä Aivot ja johtaminen (NeuroLeadership Group), siitä sain idean tiivistää jotain oppimastamme. Jotain sellaista mikä on hyödyksi kaikissa työyhteisöissä ja kaikessa johtamisessa, varsinkin kun näemme johtamisen tavoitteellisena vuorovaikutuksena.

MISTÄ AIVOYMMÄRRYKSESSÄ ON KYSYMYS? 

Aivotutkimus on edennyt aimo harppauksin teknisen edistymisen ja kuvantamistekniikoiden  kehityksen myötä. Enää ei tarvitse tyytyvä viipaloimaan edesmenneen aivoja, vaan aivoja voidaan tutkia itse toiminnassa. Nykytutkimukset todistavat, että aivot on sosiaalinen elin, joka jatkuvasti  käsittelee ja prosessoi omaa suhdettaan muihin. Mm. ulkopuolisuuden tunne saa aivoissa aikaiseksi samanlaisen tunteen kuin fyysinen kipu ja oikeudenmukaisuuden tunne stimuloi aivoja kuten  suklaan syönti.

Aivotutkijat uskovat, että ne johtajat, jotka ymmärtävät aivojen dynamiikkaa pystyvät parhaiten hyödyntämään työntekijöidensä tuottavuuden ja aikaansaamaan yrittäjämäisen työskentelykulttuurin.

Aivojemme primitiivinen osa, limbinen järjestelmä, aktivoituu aina, kun kohtamme jotain uutta ja yllättävää - vaikkapa uuden kollegan toimiston käytävällä. Hermosolut aktivoituvat ja ryhtyvät määrittelemään välittömästi onko kyse uhasta vai mahdollisuudesta, pitääkö pyrkiä pois vai kohti.  Uhan pelko tai palkinnon saaminen, laukaisevat neurologisen mekanismin, joka paljolti selittää ihmisen käyttäytymistä.

Uhan tunne on myrkkyä luovuudelle, se kaventaa näkökenttää, pienentää työmuistia, kallistaa pessimismiin, mutta parantaa motorisia valmiuksia. Palkitsevuuden kokemus puolestaan
avaa aisteja, laventaa ajattelua ja suuntaa sitä tulevaisuuteen, parantaa oivaltavaa ongelmanratkaisukykyä ja edistää hyvinvointia ja pitkää ikää. On siis monta hyvää syytä pyrkiä palkitsevuuden kokemukseen!

 SCARF

SCARF, alkukirjaimet viidestä sanasta; asiasta ja sisällöstä, jotka mahdollistavat uhan tunteen minimoinnin ja palkitsevuuden maksimoinnin:

 • STATUS - oma näkemyksemme paikastamme suhteessa muihin
 • CERTAINTY - ennustettavuus, kyky ennakoida tulevaa
 • AUTONOMY - itsenäisyys, tunne, että voimme vaikuttaa asioihin ja tehdä valintoja
 • RELATEDNESS - yhteenkuuluvuus, turvallinen yhteys ympärillä oleviin ihmisiin
 • FAIRNESS - oikeudenmukaisuus, kokemus vaihdannan oikeudenmukaisuudesta

SCARF vaikuttaa havainnointiin, ajatteluun, muistiin, tilannetajuun, immuunijärjestelmään, yhteistyökykyyn sekä kykyyn myönteiseen muutokseen.

STATUS

Mihin minä sijoitun (vaikkapa työyhteisössä)? Sosiaalinen hyväksyminen joko lisää tai vähentää statusta. Tunne statuksesta on suhteellinen. Sosiaaliseen hyväksyntään liittyviä johtajuuden haasteita voivat olla vaikkapa julkiset myyntitilastot, myyntikilpailut sekä erilaiset palautteenantotilanteet. Statuksen nostamisen tyypillisin toteutustapa on raha, mutta ilmaisiakin keinoja on. Kiitos toimii aina! Statusta nostaa myös uusien taitojen oppiminen.

CERTANTY
Certanty on ennustettavuus. Epävarmuus on myrkkyä aivojen positiiviselle ajattelulle, luovuudelle. Epävarmuus rekisteröityy aivoissa vikailmoituksena ja toiminta jatkuu vasta kun vika on korjattu. Lievä epävarmuus voi kuitenkin toimia myös stimulanttina, se herättää mielenkiinnon ja lisää adrenaliinin ja dopamiinin tasoa elimistössä ja aktivoi ratkomaan ongelmia. Kun epävarmuutta on liikaa ihminen panikoituu ja tekee huonoja päätöksiä.  Paljon perään kuulutettu  läpinäkyvyys on avain myös ennustettavuuteen. Anna selkeät tavoitteet toiminnalle ja pilko isot kokonaisuudet pienempiin.

AUTONOMY

Olenko vastuullinen toimija, onko minulla vaikutusmahdollisuuksia? Mikromanagerointi generoi uhkan tunnetta, vastaavasti vapaus vaikuttaa vaikkapa työaikoihin, aikatauluihin, oman työn organisointiin, vähentää stressiä. Voi jopa olla täysin toisarvoista mitä valintoja saa tehdä, kunhan niitä ylipäätään saa tehdä!

RELATEDNESS

Olenko meikäläinen vai heikäläinen? Yhteenkuuluvuus on turvallinen yhteys ympärillä oleviin ihmisiin. Liika sisäinen kilpailu voi olla myrkkyä yhteenkuuluvuudelle, sillä hedelmällinen yhteistyö edellyttää empaattista ja luottavaista suhdetta. Aivoissa kyky luottaa syntyy yhteenkuuluvuuden tunteen syntymisen kautta. Aina kun tapaamme uuden ihmisen aivot automaattisesti ryhtyvät tunnistamaan joko ystävää tai vihollista.  Kun ihmisillä on voimakas suhde toisiinsa aivot erittävät hormonia nimeltään oksitosiini, joka yhdistetään kiintymykseen, seksuaaliseen viehtymiseen ja anteliaisuuteen.

FAIRNESS

Fairness on kokemus vaihdannan oikeudenmukaisuudesta. Epäoikeudenmukaisuus saa aivoissa aikaan voimakkaan reaktion.  Oikeudenmukaisuuden tunne on suhteellista, kuten statuskin. Ihminen kokee palkitsevampana pienen korvauksen, joka on tasapuolinen, kuin suuremman korvauksen, joka on epäoikeudenmukainen. Oikeudenmukaisuuden tunteen aikaansaaminen vaatii läpinäkyvyyttä.

JOHTAMINEN ON HAASTAVAA!

Jokainen päätös ja jokainen toimi, jonka teet, joko tukee tai heikentää statuksen, ennustettavuuden, autonomian, yhteenkuuluvuuden ja oikeudenmukaisuuden hahmottamista. Juuri tästä syystä johtaminen on niin vaikeaa. Jokaisella sanallasi ja katseesi on sosiaalinen tulkinta, joka pahimmassa tapauksessa voi olla aivan muuta, kuin mitä olit tarkoittanut.

 

BUSINESSLIKE - HYVIÄ IHMISIÄ VAIN HYVIIN YRITYKSIIN

Businesslike on rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen ammattilainen, joka on yltänyt kaikissa henkilöstöpalvelualan tutkimuksissa alan kärkeen jo useiden vuosien ajan. Businessliken rekrytointitoimeksiantojen onnistumisprosentti on 92,7 (1-12/2010).

Kirjoittaja on henkilöstökonsultti, partneri Marju Vuorensalmi Businesslike Oy:stä.

 

 

 

3-5 vuoden työkokemuksella Project Directoriksi

Businesslike on rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen vahva ammattilainen. Haemme asiakkaillemme motivoituneita ja osaavia ammattilaisia tai vasta uransa alussa olevia tulevaisuuden talentteja sekä vakituisiin että määräaikaisiin tehtäviin.

Olemme kiinnostuneita myös Sinusta, joka et aktiivisesti hae uusia uramahdollisuuksia, mutta saatat innostua sopivan tilaisuuden osuessa kohdalle!

Nyt haemme Project Directoria vauhdikkaaseen toimintaympäristöön, mielenkiintoiselle toimialalle ja alati kasvavaan businekseen!

Asiakkaamme on ylimmän johdon kutsuvierastilaisuuksiin ja räätälöityihin B2B-tapahtumiin erikoistunut kansainvälinen ja innovatiivinen kasvuyritys.

Haemme asiakkaallemme ammattitaitoista ja positiivista, tulosvastuulliseen myynti- ja projektityöhön kykenevää henkilöä Project Directorin tehtävään.

Project Directorina ensisijainen tavoitteesi on liiketoiminnan kasvattaminen konsultatiivisen projektimyynnin kautta. Vastaat kokonaisvaltaisesti asiakasprojektien läpiviemisestä sekä uusasiakashankinnasta. Työtehtäviisi kuuluu mm. prospektointi, myyntikäynnit, tarjousten tekeminen, kauppojen solmiminen, asiakassuhteiden hoitaminen sekä projektinhallinta.

Olemme kiinnostuneita Sinusta, mikäli

 • olet taitava neuvottelemaan ja argumentoimaan
 • olet sosiaalisesti lahjakas ja sinulla on uskallusta ja päättäväisyyttä uusasiakashankintaan
 • Sinulta löytyy myös aavistus ratkaisumyynnissä tarvittavaa luovuutta!

Lisäksi Sinulla on tehtävään soveltuva koulutus ja noin 3-5 vuotta työkokemusta B2B -myynnin parista.

Asiakkaamme tarjoaa kilpailukykyisen palkan, bonukset saavutetuista tuloksista, energisen ja nuorekkaan tiimin ympärille sekä mielenkiintoisen ja haasteellisen työn.

Työ alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä, viimeistään vuoden 2011 aikana.

Työpaikka sijaitsee Helsingissä.

Lähetä hakemuksesi tehtävään nettisivujemme kautta www.businesslike.fi ja liitä mukaan CV:si. Lisätietoja tehtävästä antaa henkilöstökonsultti Tiia Oja-Nisula (09-655 881).

Henkilöstökonsultti Tiia Oja-Nisula

 

BUSINESSLIKE - HYVIÄ IHMISIÄ VAIN HYVIIN YRITYKSIIN

Businesslike on rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen ammattilainen, joka on yltänyt kaikissa henkilöstöpalvelualan tutkimuksissa alan kärkeen jo useiden vuosien ajan. Businessliken rekrytointitoimeksiantojen onnistumisprosentti on 92,7 (1-12/2010).

 

 

MAINE ON TEKOJA JA ONNISTUMINEN OIKEITA KYSYMYKSIÄ

ONNISTUNUT REKRYTOINTI ON TAITOLAJI

Businesslikessa työskentelee viisi henkilöstökonsulttia, joiden tehtävä on auttaa asiakkaitaan onnistumaan henkilöstövalinnoissa. Onnistuminen tarkoittaa sopivimman henkilön löytämistä sovitussa aikataulussa ja sovituin ehdoin. Onnistuminen tarkoittaa myös positiivisen asiakas- ja yritysmielikuvan ylläpitämistä noudattamalla alan parhaita rekrytointikäytäntöjä.

Rekrytointiyhteistyökumppanin on aina muistettava työskentelevän paitsi oman yrityksensä nimissä, myös edustavansa asiakasyritystään. Ei ole siis yhdentekevää millaisen kumppanin kanssa rekrytointiasioita hoidat –  varsinkaan aikana, jona bittiavaruutta hyödynnetään sosiaalisessa mediassa  ’pistoke takaraivossa ja etäyhteys otsalohkossa’.

Rekrytointiyhteistyökumppanin tehtävä on antaa säännöllisesti väliaikatietoja rekrytointiprosessin etenemisestä kaikille osapuolille ja varmistaa prosessiin sitoutuminen ja sen onnistuminen. Maine on tekoja!

SUURIN HAASTE ON ASIAKKAAN YMMÄRTÄMINEN

Henkilöstökonsultin työssä on omat erityispiirteensä ja haasteensa. Suurin haaste on asiakkaan ymmärtäminen. Kokemus tuo varmuutta ja rutiinia, mutta ei pidä erehtyä tietämään mitä asiakas haluaa ellei sitä ole kysynyt  ja kysymäänsä ymmärtänyt.  Tehtävänimikkeet ja -kuvaukset saattava olla hyvinkin samanlaisia: haemme tilinpäätöstaitoista kirjanpitäjää, analyyttista talouspäällikköä tai aikataulun hallitsevaa johdon assistenttia.  Kuva haettavasta henkilöstä voi olla kirkkaana rekrytoivan esimiehen päässä, mielikuvissa ja odotuksissa.  Aina selkeää kuvaa haettavasta henkilöstä ei ole kenelläkään. Siksi tässä työssä pärjäävät parhaiten ne, jotka osaavat kysyä oikeita kysymyksiä ja asettua toisen saapikkaisiin.

OIKEAT KYSYMYKSET?

Oikeiden kysymysten tekemisen oppii vasta, kun rekrytoinnin rima on tarpeeksi korkealla. Mitä enemmän kysyt, mitä paremmin ymmärrät, sen tiiviimmäksi seula käy ja sen pienemmäksi ryhmä, josta oikea henkilö löytyy. Tiedät etsiväsi neulaa heinäsuovasta. Vain ne, jotka haluavat todella onnistua, kysyvät oikeita kysymyksiä.

BUSINESSLIKE - HYVIÄ IHMISIÄ VAIN HYVIIN YRITYKSIIN

Businesslike on rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen ammattilainen, joka on yltänyt kaikissa henkilöstöpalvelualan tutkimuksissa alan kärkeen jo useiden vuosien ajan. Businessliken rekrytointitoimeksiantojen onnistumisprosentti on 92,7 (1-12/2010).

Kirjoittaja on henkilöstökonsultti, partneri Marju Vuorensalmi Businesslike Oy:stä.

 

ENSIVAIKUTELMAN VOI TEHDÄ VAIN KERRAN

Rekrytointi on kahden kauppa ja panokset sekä riskit voivat olla suuret molemmin puolin! Jos kaipaat ulkopuolista näkökulmaa ja ammattilaisen apua rekrytointeihin, ota avuksesi henkilöstöasioiden ammattilainen.

TYÖHAASTATTELUSSA ENSIVAIKUTELMAN VOI TEHDÄ VAIN KERRAN

Positiivinen ensivaikutelma syntyy jo siitä, että työnhakija saapuu paikalle sovittuun aikaan valmistautuneena haastatteluun ulkoista olemusta ja positiivista mielialaa myöten. Haastattelija on valmistautunut tilanteeseen samalla tavoin, viestien jo ensitapaamisella yrityksen arvoja ja suhtautumista työntekijöihin.

Ensivaikutelmaan vaikuttavat myös pienet asiat kuten se, että työnhakija ei syö purukumia, matkapuhelin on ajoissa säädetty äänettömälle  ja päällystakki on jätetty sille varattuun paikkaan. Haastattelija muistaa nimeltä kenet tapaa ja on tutustunut tämän CV:n ja hakemukseen niin hyvin, että voi tarvittaessa aloittaa keskustelun ilman papereitakin.  Hyvä ensivaikutelma luo suotuisat puitteet onnistuneelle haastattelutilanteelle.

TYÖHAASTATTELUUN VALMISTAUDUTAAN HUOLELLA

Työhaastatteluun kannattaa valmistautua huolella. Tämä koskee paitsi hakijaa myös haastattelijaa.

Työnhakijan pieni jännitys kuuluu kuvaan ja kertoo siitä, että tilanne on tärkeä. Haastattelijan tehtävä on pyrkiä synnyttämään luottamuksellinen ilmapiiri, jotta haastattelussa päästään pintaa syvemmälle. Ilkeys ja aggressiivisuus eivät kuulu kuvaan.

Työhaastattelussa on oma kaavansa, joka perustuu siihen, että haastattelija kysyy ja haastateltava vastaa. Haastattelussa roolit eivät saa mennä sekaisin. Työhaastattelussa voi olla työnantajan puolelta mukana useita henkilöitä. Työnhakijan on tällöin syytä olla entistäkin valppaampi ja pitää katsekontakti aina kysyjään, mutta huomioida myös muut läsnäolijat.

Myös työnhakijalle on suotava mahdollisuus kysymyksiin. Taitava työnhakija ja keskustelija onnistuu 'ujuttamaan' kysymyksiä luontevasti haastattelun lomaan ilman, että haastattelijan ja työnhakijan roolit näyttäisivät menevän sekaisin. Aina voi myös odotella hetkeä, jolloin kysymyksiä pyydetään. Tilanne kannattaa useimmiten käyttää hyväkseen.

HYVÄ HAASTATTELU ON AITO VUOROVAIKUTUSTILANNE

Parhaimmillaan haastattelu on keskustelutilanne, josta on poissa turha jännitys, tiukkuus ja laskelmoivuus sekä besserwisser-asenne ja tilaa saavat aidot ajatukset, mielipiteet ja arviot ja molemminpuolinen tiedonnälkä saadaan tyydytetyksi.

Hyvän haastattelun jälkeen molemmilla osapuolilla on näkemys siitä halutaanko keskusteluja jatkaa edelleen. Hyvä haastattelu voisi siis myös tarkoittaa ymmärrystä siitä, ettei yhteistä säveltä löydy!

BUSINESSLIKE - HYVIÄ IHMISIÄ VAIN HYVIIN YRITYKSIIN

Businesslike on rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen ammattilainen, joka on yltänyt kaikissa henkilöstöpalvelualan tutkimuksissa alan kärkeen jo useiden vuosien ajan. Businessliken rekrytointitoimeksiantojen onnistumisprosentti on 92,7 (1-12/2010).

Kirjoittaja on henkilöstökonsultti, partneri Marju Vuorensalmi Businesslike Oy:stä.

Käytännönläheinen Controller, etsitkö uusia haasteita?

Businesslike on rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen vahva ammattilainen. Haemme asiakkaillemme motivoituneita ja osaavia ammattilaisia sekä vakituisiin että määräaikaisiin tehtäviin. Olemme kiinnostuneita myös Sinusta, jotka eivät aktiivisesti hae töitä, mutta saattavat innostua sopivan tilaisuuden osuessa kohdalle!

Nyt haemme asiakkaallemme käytännönläheistä Controlleria kehittämishakuiseen tehtävään. Kiinnostuitko?

Asiakkaamme on suomalainen talouden ja hallinnon asiantuntija, joka tarjoaa kattavan valikoiman tilintarkastuksen, sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan, konsernilaskennan, raportoinnin, verotuksen, konsultoinnin ja koulutuksen palveluja.

Haemme asiakkaallemme Controlleria / talousasiantuntijaa, jonka keskeisiä tehtäviä ovat:

 • kuukausittain yhtiöiden (4 kpl) tulostietojen tuottaminen ja niiden analysointi
 • johdon raportointi ja sen kehittäminen
 • budjetointiprosessi
 • henkilöstön tukeminen Value frame – toiminnanohjausjärjestelmään liittyvissä laskutusasioissa sekä järjestelmän taloustoimintojen hallinnointi
 • kustannusseuranta
 • yhteistyö tilitoimiston ja ulkoistetun palkanlaskennan kanssa
 • asiakasneuvonta mm. laskutusasioissa
 • erilaiset ad hoc - tehtävät

Hakemamme asiantuntija on hands on-asenteella varustettu henkilö, joka tarvittaessa toimii yhteistyössä taloushallinnon koordinaattorin kanssa mm.

 • reskontra-asioissa
 • asiakaslaskutuksessa
 • matka- ja kululaskujen käsittelyssä sekä
 • erilaisissa koulutustilaisuuksissa

Olemme kiinnostuneita Sinusta, jolla on

 • kaupallinen koulutus (tradenomi, KTM)
 • erinomaiset Excel-taidot
 • kokemusta toiminnanohjausjärjestelmistä
 • kehittämisnäkemystä ja hyvät ihmissuhdetaidot
 • vähintään muutaman vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä
 • käytännön kokemusta ulkoisen laskennan tehtävien hoidosta
 • hyvä paineensietokyky sekä taito priorisoida työtehtäviä

Asiakkaamme tukee työntekijöidensä hyvinvointia lounas- ja virikesetelein, tarjoaa erittäin kattavat työterveyshuollon palvelut sekä puhelinedun.

Jos kiinnostuit tehtävästä, toimi ripeästi ja kerro meille itsestäsi lähettämällä hakemuksesi nettisivujemme kautta www.businesslike.fi

Työ alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä ja se on vakituinen.
Viikoittainen työaika 36,25 h.
Työpaikka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingissä.

Lisätietoja tehtävästä antaa henkilöstökonsultti, partneri Marju Vuorensalmi numerossa 09-655 881.

Ammattitaitoiselle laskuttajalle on tarjolla hyvä vakituinen työ!

Businesslike on rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen vahva ammattilainen. Haemme asiakkaillemme motivoituneita ja osaavia ammattilaisia sekä vakituisiin että määräaikaisiin tehtäviin. Olemme kiinnostuneita myös henkilöistä, jotka eivät aktiivisesti hae töitä, mutta saattavat innostua sopivan tilaisuuden osuessa kohdalle!

Nyt haemme laskuttajaa ammattitaitoiseen tiimiin, jossa työt tehdään jämäkästi, mutta ei otsa kurtussa - kiinnostuitko?

Asiakkaamme on kivipohjaisten rakennusmateriaalien kehittäjä ja toimittaja. Yritys on osa kansainvälistä konsernia ja sen palveluksessa työskentelee noin 1000 henkilöä. Suomessa yrityksellä on pitkät perinteet.

Haemme asiakkaallemme IT-orientoitunutta, ammattitaitoista laskuttajaa, jolla on kokemusta suuren yhtiön laskutuksesta.

Hakemamme henkilö tulee toimimaan taloustiimissä, jossa hoidetaan laskutuksen lisäksi myyntireskontraa, luotonvalvontaa sekä käteismyynnin täsmäytyksiä. Tiimiin kuuluu 10 henkilöä.

Laskuttajan tehtäviin kuuluu:

 • myyntilaskutus
 • laskutustietojen esivalmistelu järjestelmissä
 • hinnoittelun oikeellisuuden tarkastaminen
 • taloushallinnon ja tilastoinnin tiedonsiirrot
 • asiakaspalvelu

Laskuttaja osallistuu ja perehtyy tarpeen mukaan myös tiimin muihin tehtäviin.

Toivomme, että:

 • Sinulla on tehtävään soveltuva kaupallinen koulutus
 • Sinulla on kirjanpidon ymmärrys ja mielellään kokemusta esim. myyntireskontrasta
 • olet oma-aloitteinen ja tarkka
 • työskentelet mielelläsi tiimissä
 • olet mielelläsi mukana kehittämässä tietojärjestelmiä ja toimintamalleja
 • pidät pitkäjänteisestä työstä
 • olet asiakaspalveluhenkinen

Tehtävä edellyttää aikaisempaa kokemusta vastaavan tyyppisestä taloushallinnon työstä ja englannin kielen taito on suuri etu!

Jos etsit työtä tositarkoituksella ja tiedät olevasi hyvä numeroiden kanssa, viihdyt asiallisessa, mutta rennossa toimintaympäristössä ja työskentelet mielelläsi ammattitaitoisten ihmisten kanssa - tässä saattaa olla juuri Sinun paikkasi!

Lähetä hakemuksesi www.businesslike.fi-nettisivujen kautta ja liitä mukaan ajantasainen CV.

Työ alkaa lokakuussa 2011 ja se on vakituinen.
Työpaikka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingissä.

Tiedusteluihin vastaa henkilöstökonsultti, pertneri Marju Vuorensalmi

puh. 09-655 881.

TIIVIS TOTUUS TYÖNHAKIJASTA

Rekrytointi on kahden kauppa ja panokset sekä riskit voivat olla suuret molemmin puolin! Jos kaipaat ulkopuolista näkökulmaa ja ammattilaisen apua rekrytointeihin, ota avuksesi henkilöstöasioiden ammattilainen.

CV:N JA HAKEMUKSEN PITÄISI KERTOA TIIVIS TOTUUS TYÖNHAKIJASTA

Työnantajan näkökulmasta CV:n tehtävä on antaa työnhakijasta mahdollisimman napakka, mutta informatiivinen, kiinnostava ja totuudenmukainen kuva. Hakemuksen tulisi täydentää CV:tä houkuttelevalla tavalla ja tuoda hakijan persoonallisuus esiin.

Rekrytoivalla esimiehellä on harvoin riittävästi aikaa käytettävänään kymmenien henkilöiden tapaamiseen ja haastattelemiseen. On siis pystyttävä haarukoimaan ja seulomaan hakemusten, ehkä jopa satojen, joukosta ne, jotka saavat kutsun pöydän toiselle puolelle.

Työhakemuksia ja CV:tä lukeva päättelee hakijasta paljon jo pelkkien papereiden perusteella. Työnantaja voikin odottaa tehtävästä aidosti kiinnostuneen kandidaatin suhtautuvan niiden laadintaan huolella. Kirjoitusvirheet, asioiden epälooginen ja poukkoileva esitystapa, tehtävän kannalta oleellisen informaation puuttuminen ja vaikkapa selvittämättömät tauot työhistoriassa ovat varmasti riittävä peruste siirtää hakemus syrjään.

Jos hakija sen sijaan on selvästi lukenut työhakemuksen ja analysoinut sitä, tutustunut yritykseen ja toimialaan niin, että pystyy kiitettävällä tavalla argumentoimaan erinomaisuuttaan haettavaan tehtävään aikaisemman tai nykyisen työkokemuksensa perusteella ja osaa kertoa uskottavalla tavalla vahvuuksiaan, jotka  ovat relevantteja haettavan tehtävään – on varmuudella löytynyt tapaamisen arvoinen kandidaatti!

Kun työhakemuksesta vielä selviää hakijan motivaatio hakea tehtävää ja se sopii yrityksen tulevaisuuden suunnitelmiin, odotukset voivat syystäkin olla korkealla.  Jos  lisäksi huomaa, että hakija on oivaltanut työhakemuksessa välitetyn tunnelman ja osaa kertoa itsestään, niin ettei turhille arvailuille jää sijaa, on ehkä jo löytynyt helmi!

Kun papereista käy selville pätevyys on aika haastatella ja selvittää sopivuus!

BUSINESSLIKE - HYVIÄ IHMISIÄ VAIN HYVIIN YRITYKSIIN

Businesslike on rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen ammattilainen, joka on yltänyt kaikissa henkilöstöpalvelualan tutkimuksissa alan kärkeen jo useiden vuosien ajan. Businessliken rekrytointitoimeksiantojen onnistumisprosentti on 92,7 (1-12/2010).

Kirjoittaja on henkilöstökonsultti, partneri Marju Vuorensalmi Businesslike Oy:stä.

Credit Controller- kiinnostunut vuoden projektista?

Businesslike on rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen vahva ammattilainen. Haemme asiakkaillemme motivoituneita ja osaavia ammattilaisia sekä vakituisiin että määräaikaisiin tehtäviin. Olemme kiinnostuneita myös henkilöistä, jotka eivät aktiivisesti hae töitä, mutta saattavat innostua sopivan tilaisuuden osuessa kohdalle!

Nyt haemme asiakkaallemme Credit Controlleria nuorekkaaseen ja rentoon toimintaympäristöön - kiinnostuitko?

Asiakkaamme on Brunswick Marine. Se on maailman johtava venealan yhtiö. Suomessa yritys keskittyy useiden tuotemerkkien maahantuontiin, markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen yhdessä jälleenmyyjäverkoston kanssa. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Keilasatamassa.

Haemme yrityksen kolmen hengen taloushallinnon tiimiinsä ammattitaitoista ja aikaansaavaa luotonvalvojaa, Credit Controlleria, vähintään vuoden kestävään äitiysloman sijaisuuteen.

Luotonvalvojan tehtäviin kuuluu:

 • myyntireskontran hoito ja pankkisiirrot myyntireskontratililtä
 • luotonvalvonta, luottovapautukset
 • maksuehtojen hallinnointi asiakastietokannassa sekä maksutapatietojen ja luottoluokitusten seuranta
 • jälleenmyyjien luottorajojen seuranta ja päivitykset (osittain)
 • sisäinen viestintä luottoasioista
 • factoring-sopimusten hallinnointi ja niihin liittyvä yhteydenpito
 • luoton kuukausiraportointi
 • kauden päätöstapahtumat saatavien osalta
 • lisäksi avustaminen mm. ostolaskujen käsittelyssä

Odotamme sinulta:

 • usean vuoden työkokemusta luotonvalvonnasta
 • laajempaa ymmärrystä kirjanpidosta
 • kaupallista koulutusta, mielellään taloushallinnon puolelta (esim. tradenomi tai merkonomi)
 • sujuvaa englannin kielen taitoa, hyvä ruotsin kieli on plussaa!
 • hyviä tietoteknisiä valmiuksia, etenkin hyvää Excelin osaamista
 • järjestelmällistä, kurinalaista ja itsenäistä työskentelyotetta
 • tarkkuutta ja täsmällisyyttä
 • positiivista, iloista ja asiakaspalveluhenkistä asennetta

Jos tunnistat itsesi yllä olevasta kuvauksesta ja olet halukas työskentelemään vastuullisessa roolissa nuorekkaassa ja rennossa, työntekijöistään huolehtivassa työympäristössä, jossa on tekemisen meininki ja hyvät kehittymismahdollisuudet, odotamme hakemustasi www.businesslike.fi nettisivujemme kautta. Lisätietoja tehtävästä antaa henkilöstökonsultti Tiia Oja-Nisula, 09-682 90 804.

Työ alkaa 1.10. ja kestää vähintään vuoden, mahdollisesti pidempään.
Työpaikka sijaitsee Espoon Keilaniemessä.

Henkilöstökonsultti Tiia Oja-Nisula

HYVÄ REKRYTOINTI KOROSTUU EPÄVARMOINA AIKOINA

REKRYTOINTI ON TAITOLAJI, JONKA RATKAISUT KOROSTUVAT EPÄVARMOINA AIKOINA

Ovatko henkilöstöasiat ajankohtaisia? Etsitkö luotettavaa rekrytointiyhteistyökumppania?

Businesslike on rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen ammattilainen, joka on yltänyt kaikissa henkilöstöpalvelualan tutkimuksissa alan kärkeen jo useiden vuosien ajan. Businessliken rekrytointitoimeksiantojen onnistumisprosentti on 92,7 (1-12/2010).

Businesslike on keskittynyt toimistoalan rekrytointeihin pääkaupunkiseudulla. Rekrytoimme ja vuokraamme henkilöstöä toimiston avustavista tehtävistä johtotasolle asti sekä vakituisiin että määräaikaisiin tehtäviin mm. seuraaville toimialoille:

 • taloushallinto ja rahoitus
 • myynti, markkinointi ja viestintä
 • asiakaspalvelu
 • yleishallinto ja HR
 • IT / help desk- tehtävät
 • osto, logistiikka, vienti ja tuonti

Kerro meille minkälainen yritys olette, minkälaisia arvoja edustatte ja minkälaiseen työtehtävään haette työntekijää. Kun löydämme yhteisen sävelen, saat meiltä paitsi loistavan ammattilaisen myös upean ihmisen!

Vahvuutemme on tiimiläistemme ammattitaito, luotettavuus ja erinomainen asiakaspalvelu. Toimimme nopeasti, joustavasti ja mutkattomasti. Kiinnitämme erityistä huomiota hyvään työnantajamaineeseen, myös asiakasyritystemme puolesta!

Lähetä meille yhteystietosi asiakaspalvelu@businesslike.fi-osoitteeseen, otamme Sinuun yhteyttä, kutsumme kylään tai tulemme keskustelemaan toimistollenne kahvipullien kera rekrytointiasioista.

Lisätietoa Businesslikesta löydät osoitteesta www.businesslike.fi. Oikean sivupalkin linkistä pääset selaamaan Businesslike-lehteä ja voit tutustua sekä Businessliken asiakkaisiin että työntekijöihin. Vaikuttaja-artikkelissa Nando Malmelin puhuu henkilöstöpolitiikasta; voimaannuttamisesta ja brändistä!

BUSINESSLIKE - HYVIÄ IHMISIÄ VAIN HYVIIN YRITYKSIIN